056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

ÚVZ SR Bratislava: Vírusové ochorenie Ebola: Informácie pre cestovateľov

V súčasnosti prebieha epidémia Eboly spôsobená sudánskym vírusom v piatich oblastiach Ugandy – Bunyangabu, Kyegegwa, Kassanda, Kagadi a Mubende. Ohnisko epidémie bolo vyhlásené 20. septembra 2022. ÚVZ SR preto vydáva aktualizované informácie pre cestovateľov. 1.   Čo je Ebola? Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom Eboly, ktoré má […]

Čítajte viac →

Časté otázky ku chrípkovej sezóne 2022 – 2023

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pripravili odpovede na 25 častých otázok súvisiacich s chrípkovou sezónou v tejto informačnej brožúre (.pdf 10 MB). Na odpovediach sa podieľal nasledovný autorský kolektív: PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného […]

Čítajte viac →