056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Európsky týždeň boja proti drogám 2021

Každoročne je tretí novembrový týždeň vyhlásený za ,,Európsky týždeň boja proti drogám“. Posolstvom tohto týždňa je výchova detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, šírenie zdravotnej osvety v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i nelegálnych návykových látok. Objektívne informovať mladých ľudí o drogách, upozorniť na prevažujúce nežiaduce účinky ich užívania. Podľa dostupných údajov sú v Slovenskej republike […]

Čítajte viac →