056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

14. november – Svetový deň diabetu (World Diabetes Day)

Od roku 1991 si každoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu (World Diabetes Day) na počesť dňa, kedy sa narodil objaviteľ inzulínu Frederick Banting. Cieľom svetového dňa je upozorniť na stúpajúci výskyt diabetu vo svete. Taktiež zvýšiť  informovanosť o tejto chorobe, ako aj o jej diagnostike a liečbe. Musíme si uvedomiť, […]

Čítajte viac →