056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Svetový deň boja proti besnote – 28. September

Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia Svetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September. Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote. Svetová zdravotnícka organizácia pripomína týmto dňom význam preventívnych opatrení, ktorými […]

Čítajte viac →

Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19

Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je slovnou hračkou – ide o súbor jednoduchých a praktických návodov, ako sa správať v čase šírenia vírusu SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy vám pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách a uľahčia orientáciu v priestore medzi platnými opatreniami a ohľaduplnosťou voči ostatným. Nákup potravín a návšteva obchodov Do predajne vstupujte s premysleným nákupným […]

Čítajte viac →

Alzheimerova choroba – 21. september 2021

Poruchy pamäti môžu byť v starobe časté. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia však k normálnemu starnutiu nepatrí. Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň, ktorá upozorňuje na problémy ľudí s demenciou. Zároveň je to príležitosť, ktorou sa zvyšuje povedomie o prevencii a podpore kognitívneho zdravia. Doteraz pripadal Svetový deň Alzheimerovej choroby každoročne […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Odporúčania pre organizátorov a účastníkov hromadných podujatí spojených s návštevou Svätého otca

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil súbor odporúčaní pre organizátorov a účastníkov podujatí spojených s návštevou pápeža Františka. Odporúčania pre organizátorov Zabezpečte dôslednú a nepretržitú kontrolu dodržiavania opatrení, vyčleňte dostatok personálu, ktorý bude priebežne dohliadať na dodržiavanie odstupov a prekrytie horných dýchacích ciest. V rámci jedného hromadného podujatia je možné použiť […]

Čítajte viac →