056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Európsky týždeň testovania 2023: Otestujte sa na HIV

Využite možnosť testovania na HIV počas aktuálne prebiehajúceho Európskeho týždňa testovania.  Ako každý rok, koná sa týždeň pred Svetovým dňom boja proti AIDS (1. decembra). “Testovanie ponúka 11 vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva s poradňami prevencie HIV/AIDS, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS, HIV Check Point Bratislava a niektoré laboratóriá […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Svetový týždeň a Európsky deň povedomia o antibiotikách: viete, čo je antimikrobiálna rezistencia a ako vám môže ublížiť?

Antibiotiká sú nenahraditeľnými liekmi. Liečia nás a zachraňujú životy. Ak sa však používajú často a nesprávne, narastá riziko, že sa baktérie voči nim stanú odolnými. Antibiotiká tak strácajú účinnosť a liečba nimi prestáva zaberať.  Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR sa zapojili do Svetového týždňa (18.-24.11.2023) aj Európskeho dňa (18.11.2023) povedomia o […]

Čítajte viac →

Svetový deň diabetu 2023 – Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie

Svetový deň diabetu 2023 Poznajte svoje riziko a možnosti prevencie S prevenciou vám pomôžu poradne zdravia V poradni zdravia vám odborní  zdravotnícki pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove na základe vyšetrenia  glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov,  poskytnú informácie v oblasti zdravého  životného štýlu, životosprávy a primeranej  pohybovej aktivity. […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Svetový deň srdca 2023 – Spoznajte a odstraňujte rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení

Svetový deň srdca si každoročne pripomíname 29. septembra. Cieľom medzinárodného dňa je zvyšovanie povedomia o skutočnosti, že srdcovo-cievne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí, ako aj o možnostiach prevencie. Najviac úmrtí spomedzi srdcovo-cievnych ochorení je pripísaných hlavne ischemickej chorobe srdca (vrátane srdcového infarktu) a cievnej mozgovej príhode (označovaná aj ako mŕtvica). […]

Čítajte viac →

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Príjemný návrat do školy – Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine

Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou na vaše najčastejšie otázky […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Zdravé leto 2023 – Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov

Dovolenkové obdobie a cestovanie môžu okrem príjemných zážitkov priniesť pri nedostatočnej prevencii aj nepríjemnosti spojené s rizikom zdravotných problémov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto cestovateľom pred cestou do zahraničia odporúča riadiť sa nasledovnými zásadami: 1. Príprave venujte dostatočnú pozornosť Radí hlavný hygienik SR Ján Mikas: Ak máte malé deti, alebo […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Zdravé leto 2023 – Veľký manuál letných horúčav

Vysoké vonkajšie teploty počas leta predstavujú riziko prakticky pre každého. Prinášajú rad zdravotných rizík ako prehriatie organizmu, zdravotné komplikácie v podobe zvýšenej telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme následky horúčav vo veľkej miere eliminovať. Tekutiny a jedlo Pitný režim podľa veku […]

Čítajte viac →

ŠARLACH NIE JE ZABUDNUTÉ OCHORENIE

Šarlach je infekčné ochorenie charakterizované horúčkou, angínou, kožným prejavom s typickou vyrážkou. Príznaky môžeme rozdeliť na celkové príznaky, príznaky v dutine ústnej a kožné príznaky. Typické miesta výskytu výsevu je podbruško, vnútorné strany stehien, bočné strany trupu, podpazušie, lakťové jamky. Pôvodcami nákaz sú streptokoky skupiny A. Prameňom nákazy je chorý […]

Čítajte viac →

Svetový deň bez tabaku 31. máj 2023 Deň otvorených dverí 29.5.2023 a 2.6.2023

V dňoch 29.5.2023 a 2.6.2023 v čase od 12.00 – 15.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe tabakizmu a jeho zdravotných následkov. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Respirátory prestanú byť povinné Pripomíname situácie, kedy má dobrovoľná ochrana naďalej význam

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 rušíme vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Od tohto dátumu už v uvedených priestoroch nebude povinné prekrytie horných dýchacích ciest. K tomuto kroku pristupujeme vzhľadom na postupné zlepšovanie […]

Čítajte viac →

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR. Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI

Vedeli ste, že? 1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu. 2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity. 3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna. Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože: Nepodceňujte zdravie pokožky, chráňte sa pred priamym slnkom

Každoročne počas mája, tesne pred hlavnou letnou sezónou, odborníci šíria osvetu a zvyšujú povedomie o rakovine kože. Osobitná pozornosť sa venuje melanómu – agresívnemu typu rakoviny kože, ktorému možno predchádzať. Cieľom kampane je zdôrazniť význam ochrany pred slnkom obzvlášť v letných mesiacoch, pričom upozorňuje na súvis medzi celkovým vystavovaním sa UV […]

Čítajte viac →

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa – „Dobehnime zabudnuté očkovanie“

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa  Kampaň EIW 2023 od 23. do 29. apríla 2023 Téma tohtoročného EIW :  „The big catch up“              „Dobehnime zabudnuté očkovanie“                 Európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chce zvýšiť povedomie o dôležitosti imunizácie pri prevencii chorôb a ochrane života. Význam očkovania je v dostatočnom […]

Čítajte viac →

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

Svetový deň zdravia 2023 – Zdravie pre všetkých

Deň otvorených dverí Dňa 12.04.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje pri príležitosti  Svetového dňa zdravia  ,,Deň otvorených dverí“. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení: antropometrické vyšetrenie – výška, […]

Čítajte viac →

VÍŤAZOM REGIONÁLNEHO KOLA V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA OBEZITY SA STALA TRIEDA ZO ZŠ KOMENSKÉHO SEČOVCE

Koláž obrázkov, strihanie, lepenie, kreslenie, spracovanie myšlienky  zdravej a nezdravej desiaty. To všetko ocenila naša porota, ktorú najviac zaujal projekt žiakov 3.A zo ZŠ Komenského 4, Sečovce. Víťaz postúpil do krajského kola, kde zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola.  Blahoželáme. Ďakujeme za účasť  aj ďalším školám a triedam, ktoré sa do tejto výtvarnej […]

Čítajte viac →

Vyhodnotenie – Svetový deň vody 2023

Pitnou vodou z  verejného vodovodu je z celkového počtu obyvateľov okresu Trebišov zásobovaných približne 78 %. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 poskytol dňa 22.3.2023 verejnosti bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusičnany, ktoré sú […]

Čítajte viac →