056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme ochrany vlastného zdravia pri akútnych respiračných ochoreniach, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

TESTOVANIE na ochorenie COVID -19 metódou RT-PCR testu

Testovanie na ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR testu: pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie RT-PCR testom výlučne lekár v...

Očkovací kalendár 2023

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2023 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2023) Očkovací kalendár...

Epidemiologická situácia vo výskyte ARO a chrípky a CHPO v okrese Trebišov za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 606 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1578,2/100 000 osôb v starostlivosti...

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci august 2023 I. ČREVNÉ NÁKAZY A02.0 Salmonelová enteritída – 11 ochorení, z...

ÚVZ SR Bratislava: Príjemný návrat do školy – Pripravte dieťa na školské povinnosti a naučte ho rutine

Začiatok školského roka je za dverami, a to znamená veľa povinností pre dieťa aj rodiča. Aby nebolo toto obdobie pre vášho školáka a vás stresujúce, pozreli sme sa s odborníčkami z Úradu verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA a MUDr. Hanou Janechovou na vaše najčastejšie otázky […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Zdravé leto 2023 – Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov

Dovolenkové obdobie a cestovanie môžu okrem príjemných zážitkov priniesť pri nedostatočnej prevencii aj nepríjemnosti spojené s rizikom zdravotných problémov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto cestovateľom pred cestou do zahraničia odporúča riadiť sa nasledovnými zásadami: 1. Príprave venujte dostatočnú pozornosť Radí hlavný hygienik SR Ján Mikas: Ak máte malé deti, alebo […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Zdravé leto 2023 – Veľký manuál letných horúčav

Vysoké vonkajšie teploty počas leta predstavujú riziko prakticky pre každého. Prinášajú rad zdravotných rizík ako prehriatie organizmu, zdravotné komplikácie v podobe zvýšenej telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme následky horúčav vo veľkej miere eliminovať. Tekutiny a jedlo Pitný režim podľa veku […]

Čítajte viac →

ŠARLACH NIE JE ZABUDNUTÉ OCHORENIE

Šarlach je infekčné ochorenie charakterizované horúčkou, angínou, kožným prejavom s typickou vyrážkou. Príznaky môžeme rozdeliť na celkové príznaky, príznaky v dutine ústnej a kožné príznaky. Typické miesta výskytu výsevu je podbruško, vnútorné strany stehien, bočné strany trupu, podpazušie, lakťové jamky. Pôvodcami nákaz sú streptokoky skupiny A. Prameňom nákazy je chorý […]

Čítajte viac →

Svetový deň bez tabaku 31. máj 2023 Deň otvorených dverí 29.5.2023 a 2.6.2023

V dňoch 29.5.2023 a 2.6.2023 v čase od 12.00 – 15.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe tabakizmu a jeho zdravotných následkov. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Respirátory prestanú byť povinné Pripomíname situácie, kedy má dobrovoľná ochrana naďalej význam

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 rušíme vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Od tohto dátumu už v uvedených priestoroch nebude povinné prekrytie horných dýchacích ciest. K tomuto kroku pristupujeme vzhľadom na postupné zlepšovanie […]

Čítajte viac →

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR. Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI

Vedeli ste, že? 1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu. 2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity. 3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna. Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože: Nepodceňujte zdravie pokožky, chráňte sa pred priamym slnkom

Každoročne počas mája, tesne pred hlavnou letnou sezónou, odborníci šíria osvetu a zvyšujú povedomie o rakovine kože. Osobitná pozornosť sa venuje melanómu – agresívnemu typu rakoviny kože, ktorému možno predchádzať. Cieľom kampane je zdôrazniť význam ochrany pred slnkom obzvlášť v letných mesiacoch, pričom upozorňuje na súvis medzi celkovým vystavovaním sa UV […]

Čítajte viac →

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa – „Dobehnime zabudnuté očkovanie“

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa  Kampaň EIW 2023 od 23. do 29. apríla 2023 Téma tohtoročného EIW :  „The big catch up“              „Dobehnime zabudnuté očkovanie“                 Európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chce zvýšiť povedomie o dôležitosti imunizácie pri prevencii chorôb a ochrane života. Význam očkovania je v dostatočnom […]

Čítajte viac →

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

Svetový deň zdravia 2023 – Zdravie pre všetkých

Deň otvorených dverí Dňa 12.04.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje pri príležitosti  Svetového dňa zdravia  ,,Deň otvorených dverí“. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení: antropometrické vyšetrenie – výška, […]

Čítajte viac →

VÍŤAZOM REGIONÁLNEHO KOLA V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA OBEZITY SA STALA TRIEDA ZO ZŠ KOMENSKÉHO SEČOVCE

Koláž obrázkov, strihanie, lepenie, kreslenie, spracovanie myšlienky  zdravej a nezdravej desiaty. To všetko ocenila naša porota, ktorú najviac zaujal projekt žiakov 3.A zo ZŠ Komenského 4, Sečovce. Víťaz postúpil do krajského kola, kde zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola.  Blahoželáme. Ďakujeme za účasť  aj ďalším školám a triedam, ktoré sa do tejto výtvarnej […]

Čítajte viac →

Vyhodnotenie – Svetový deň vody 2023

Pitnou vodou z  verejného vodovodu je z celkového počtu obyvateľov okresu Trebišov zásobovaných približne 78 %. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 poskytol dňa 22.3.2023 verejnosti bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusičnany, ktoré sú […]

Čítajte viac →

Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, dub spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ topoľa, jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Kvitnutie liesky a jelše končí aj v chladných oblastiach so […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Zmeny v školských bufetoch

Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami. Dostane sa do nich viac zdravších potravín a nápojov. Nezdravé z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich ponuka. U detí chceme týmto krokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie. Z údajov NCZI totiž vyplýva, že obezita […]

Čítajte viac →

22. marec 2023 – Svetový deň vody

Dňa  22. marca  2023 má široká verejnosť možnosť bezplatne využiť  poradenstvo  v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní). Orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje  RÚVZ […]

Čítajte viac →

TÝŽDEŇ MOZGU (13. – 19. marec 2023): Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“

Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu. Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela. Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Stanovisko hlavného hygienika SR Jána Mikasa k vyhláške k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Znamená to, že osoby s COVID-19 by už od tohto dátumu nemali mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu. Naďalej […]

Čítajte viac →