056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme ochrany vlastného zdravia pri akútnych respiračných ochoreniach, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

TESTOVANIE na ochorenie COVID -19 metódou RT-PCR testu

Testovanie na ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR testu: pacientovi indikuje na základe klinických príznakov vyšetrenie RT-PCR testom výlučne lekár v...

Očkovací kalendár 2023

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2023 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2023) Očkovací kalendár...

Epidemiologická situácia vo výskyte ARO, chrípky a CHPO v okrese Trebišov za 21. kalendárny týždeň 2023

V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 625 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1345,7/100 000 osôb v starostlivosti...

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci apríl 2023   ČREVNÉ NÁKAZY A02.0 Salmonelová enteritída – 12 ochorení Hlásených bolo...

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy […]

Čítajte viac →

Svetový deň bez tabaku 31. máj 2023 Deň otvorených dverí 29.5.2023 a 2.6.2023

V dňoch 29.5.2023 a 2.6.2023 v čase od 12.00 – 15.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023  ,,Deň otvorených dverí“, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe tabakizmu a jeho zdravotných následkov. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Respirátory prestanú byť povinné Pripomíname situácie, kedy má dobrovoľná ochrana naďalej význam

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 rušíme vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Od tohto dátumu už v uvedených priestoroch nebude povinné prekrytie horných dýchacích ciest. K tomuto kroku pristupujeme vzhľadom na postupné zlepšovanie […]

Čítajte viac →

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR. Súťaž organizuje RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI

Vedeli ste, že? 1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu. 2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity. 3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna. Cieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Máj je mesiacom povedomia o rakovine kože: Nepodceňujte zdravie pokožky, chráňte sa pred priamym slnkom

Každoročne počas mája, tesne pred hlavnou letnou sezónou, odborníci šíria osvetu a zvyšujú povedomie o rakovine kože. Osobitná pozornosť sa venuje melanómu – agresívnemu typu rakoviny kože, ktorému možno predchádzať. Cieľom kampane je zdôrazniť význam ochrany pred slnkom obzvlášť v letných mesiacoch, pričom upozorňuje na súvis medzi celkovým vystavovaním sa UV […]

Čítajte viac →

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa – „Dobehnime zabudnuté očkovanie“

18. ročník Európskeho imunizačného týždňa  Kampaň EIW 2023 od 23. do 29. apríla 2023 Téma tohtoročného EIW :  „The big catch up“              „Dobehnime zabudnuté očkovanie“                 Európsky región Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chce zvýšiť povedomie o dôležitosti imunizácie pri prevencii chorôb a ochrane života. Význam očkovania je v dostatočnom […]

Čítajte viac →

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych […]

Čítajte viac →

Svetový deň zdravia 2023 – Zdravie pre všetkých

Deň otvorených dverí Dňa 12.04.2023 v čase od 8.00 – 12.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje pri príležitosti  Svetového dňa zdravia  ,,Deň otvorených dverí“. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení: antropometrické vyšetrenie – výška, […]

Čítajte viac →

VÍŤAZOM REGIONÁLNEHO KOLA V CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA OBEZITY SA STALA TRIEDA ZO ZŠ KOMENSKÉHO SEČOVCE

Koláž obrázkov, strihanie, lepenie, kreslenie, spracovanie myšlienky  zdravej a nezdravej desiaty. To všetko ocenila naša porota, ktorú najviac zaujal projekt žiakov 3.A zo ZŠ Komenského 4, Sečovce. Víťaz postúpil do krajského kola, kde zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola.  Blahoželáme. Ďakujeme za účasť  aj ďalším školám a triedam, ktoré sa do tejto výtvarnej […]

Čítajte viac →

Vyhodnotenie – Svetový deň vody 2023

Pitnou vodou z  verejného vodovodu je z celkového počtu obyvateľov okresu Trebišov zásobovaných približne 78 %. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 poskytol dňa 22.3.2023 verejnosti bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusičnany, ktoré sú […]

Čítajte viac →

Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, dub spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ topoľa, jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Kvitnutie liesky a jelše končí aj v chladných oblastiach so […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Zmeny v školských bufetoch

Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami. Dostane sa do nich viac zdravších potravín a nápojov. Nezdravé z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich ponuka. U detí chceme týmto krokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie. Z údajov NCZI totiž vyplýva, že obezita […]

Čítajte viac →

22. marec 2023 – Svetový deň vody

Dňa  22. marca  2023 má široká verejnosť možnosť bezplatne využiť  poradenstvo  v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní). Orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje  RÚVZ […]

Čítajte viac →

TÝŽDEŇ MOZGU (13. – 19. marec 2023): Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“

Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu. Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela. Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Stanovisko hlavného hygienika SR Jána Mikasa k vyhláške k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Znamená to, že osoby s COVID-19 by už od tohto dátumu nemali mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu. Naďalej […]

Čítajte viac →

Celoslovenská súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z.  vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity! Milé žiačky, žiaci a pedagógovia základných škôl, pozývame Vás zapojiť sa do výtvarnej aktivity – súťaže, ktorá sa realizuje v súvislosti so Svetovým dňom obezity. Svetový […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR Bratislava: Zimný smog nepriaznivo vplýva na zdravie, zhoršiť ho môže aj kúrenie nevhodným palivom

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Ako sa chrániť pred mrazom: zásady ochrany zdravia v chladných mesiacoch

V týchto dňoch zasiahlo Slovensko mrazivé počasie, vplyvom ktorého môžeme pocítiť aj negatívne dopady na zdravie. Na našom území nie sú typické extrémne nízke teploty, ktoré by siahali niekoľko desiatok stupňov Celzia pod nulu, avšak aj miernejšie mínusové teploty môžu mať nepriaznivé dopady na širokú časť populácie. Okrem nákazy vírusovým […]

Čítajte viac →