056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

Nahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení COVID-19

Nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení: Porušenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s izoláciou osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténou osôb,...

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 06.04.2021 Na základe Uznesenia vlády...

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 6. apríl 2021)

V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku aj v okolitých štátoch v súvislosti s COVID-19, aj ich premietnutie do COVID automatu. Štatistiky zachytávajú vývoj mobility, počtu potvrdených prípadov a pozitivity testov, vývoj hospitalizácií a úmrtí. Prezentácia obsahuje aj informácie o  počte výjazdov záchranárov ku COVID pacientom, […]

Čítajte viac →

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov – v ý z v a

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. […]

Čítajte viac →

Svetový deň zdravia 2021

Čo je Svetový deň zdravia? Každoročne  na 7.apríla  pripadá Svetový deň zdravia (WorldHealthyDay), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Téma Svetového dňa zdravia 2021 Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta Odkaz Svetového dňa zdravia […]

Čítajte viac →

„EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

Nákup potravín a návšteva obchodov Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám. Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti. Snažte sa […]

Čítajte viac →

Celoštátny prieskum rozšírenia variantov pandemického vírusu na Slovensku

Tlačová správa ÚVZ SR: Britský variant potvrdený na Slovensku v 97,3 % vyšetrených vzoriek Na Slovensku podľa očakávaní naďalej dominantne prevažuje britský variant pandemického vírusu. „Laboratórne bol potvrdený v 97,3 % (1704 vzoriek) z počtu1752 vyšetrených pozitívnych vzoriek.Český variant bol potvrdený v 0,9% (16 vzoriek) a juhoafrický v 0,5% (9 vzoriek). Bez bližšieho určenia bolo […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

Prosíme ľudí, aby veľmi dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Rekreáciu v zahraničí v takto vážnej epidemiologickej situácii neodporúčame. Neriskujte. Urobte všetko pre to, aby ste neprispeli k šíreniu nových variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Chráňte zdravie ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu. Situácia je vážna a hrozba skutočná. Ďakujeme […]

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: Pred rokom sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad COVID-19 (Príbeh začiatkov testovania na Slovensku)

V laboratóriu Národného referenčného centra (NRC) pre chrípku na ÚVZ SR si presne pamätajú moment, kedy sa im podarilo diagnostikovať prvého pacienta pozitívneho na COVID-19. Bolo to pred rokom, 6. marca 2020. NRC si výsledok viacnásobne potvrdilo a akonáhle si bolo isté jeho správnosťou, nahlásilo to hlavnému hygienikovi. „Hneď ma zaujímalo, ako […]

Čítajte viac →

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Čítajte viac →

4. marec – Svetový deň obezity

Obezita je závažný zdravotný problém, ktorý sa dotýka celého sveta. Príčinou obezity je často súbor rôznych faktorov – stravovacie, životné, psychologické, sociálne, ekonomické.  Je spájaná s  vyše 30-timi  rôznymi druhmi ochorení. Medzi najzávažnejšie chronické – neprenosné ochorenia radíme: Srdcovo-cievne ochorenia Diabetes mellitus typu Niektoré druhy rakoviny Psychické problémy Choroby pohybového […]

Čítajte viac →

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čítajte viac →

ÚVZSR Bratislava: NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE O NOSENÍ RESPIRÁTOROV A RÚŠOK

Má stále význam nosiť bavlnené či jednorazové rúška? Dokážu ma efektívne chrániť proti infekčnejším variantom vírusu SARS-CoV-2? Rúško (látkové, jednorazové) je naďalej efektívnou ochranou, ak sa používa správne. Treba mať zakryté ústa aj nosové dierky, nie mať rúško pod bradou alebo pod nosom. Potrebné je ho vymieňať, keď je navlhnuté […]

Čítajte viac →

46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Čítajte viac →

4. február Svetový deň boja proti rakovine

Tento deň spája milióny ľudí, inštitúcie a krajiny po celom svete v boji proti celosvetovej epidémii = v boji proti rakovine. Cieľom Svetového dňa boja proti rakovine je záchrana milióny životov. Rakovina (lat. cancer) je ochorenie, ktoré je charakterizované nekontrolovateľným množením – rastom nádorových buniek. Nádor je útvar, ktorý vznikol neregulovaným delením buniek tkaniva, táto porucha […]

Čítajte viac →