056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu: elektronickú schránku RÚVZ Trebišov na ÚPVS Slovensko.sk(podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP), alebo e-mail úradu: ruvztv@uvzsr.sk

Stránkové hodiny len v nevyhnutných prípadoch sú v čase 9:00 – 10:00 hod. Vstup do budovy je povolený len s ochrannými rúškami na tvári. Telefonická linka na RÚVZ Trebišov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6724993.  

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú...

COVID -19 : Antigénové odberové miesto pri RÚVZ so sídlom v Trebišove

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišov má od 12.novembra 2020 zriadené odberové miesto na realizáciu bezplatného antigénového testovania....

Analýza výskytu COVID-19

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 27.11.2020 Rozhodnutím Pandemickej komisie SR je počnúc dňom...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka – Informácia pre verejnosť

zdroj: RÚVZ Banská Bystrica V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia […]

Čítajte viac →

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti – odporúčania ÚVZ SR

zdroj: ÚVZ SR Bratislava Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi. Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov nápomocné v súlade […]

Čítajte viac →

CHRÍPKA

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Jedná sa o ochorenia prenosné vzduchom, ktoré  sa vyskytujú väčšinou v epidémiách. Ochorieť na chrípku môže každý.  Do skupiny osôb s rizikom závažných komplikácií patria: tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva, deti vo veku od šesť mesiacov do päť […]

Čítajte viac →

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V PREVÁDZKOVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Dávame do pozornosti prevádzkovateľom ubytovacích zariadení (ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch, ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním, ubytovacie zariadenia internátneho typu, ubytovacie zariadenia sociálnych služieb, ubytovanie v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody), že dňom 1. októbra 2016 […]

Čítajte viac →

OČKOVACÍ KALENDÁR na rok 2017 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2017)

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami. Očkovanie znamená vpravenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením. […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 31.12.2016 V období od 01.12.2016 do 31.12.2016 bolo zistených 10 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 9,45/100 000). V porovnaní s mesiacom november 2016 došlo k výraznému poklesu počtu prípadov ochorení – pokles o 68% (o 21 ochorení). Z hľadiska výskytu sa […]

Čítajte viac →

ÚVZ SR: Vírus vtáčej chrípky sa u ľudí nepotvrdil

(Tlačová správa ÚVZ SR) Prvý prípad vtáčej chrípky u hydiny na Slovensku Pri potvrdení prípadu vtáčej chrípky u vtákov a hydiny 29.12.2016 v Bratislave (mestská časť Dúbravka) sú  preventívne opatrenia v kompetencii Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Bratislave, ktorá nariadila samosprávam v štvrtom bratislavskom okrese vykonať sériu bezpečnostných a preventívnych opatrení. V ochrannom pásme […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 30.11.2016 V období od 01.11.2016 do 30.11.2016 bolo na RÚVZ hlásených 31 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 29,23/100 000). V porovnaní s mesiacom október 2016 došlo k ďalšiemu poklesu vo výskyte ochorení – pokles o 7 ochorení. Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. […]

Čítajte viac →

1.December Svetový deň boja proti AIDS – Ruky hore pre #HIV prevenciu

Svetová zdravotnícka organizácia upútava pozornosť verejnosti na tento Svetový deň, pretože naďalej stúpa počet nových ochorení vo svete. Snaha o zníženie, alebo zastavenie počtu nových prípadov uviazla. Podľa správy UNAIDS Prevention je na celom svete  odhadom 1,9 milióna dospelých ľudí nakazených HIV vírusom. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 bolo na Slovensku diagnostikovaných […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 18.11.2016  V období od 01.11.2016 do 18.11.2016 bolo zistených 21 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 19,80/100 000). V porovnaní s mesiacom október 2016, je doterajší trend výskytu klesajúci.  Z hľadiska výskytu  sa aj v mesiaci november jednalo o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia    sa vyskytujú najmä v obciach […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo výskyte vírusovej hepatitídy A (žltačky A) v okrese Trebišov a prehľad prijímaných protiepidemických opatrení

Aktualizácia k 31.10.2016 V období od 01.10.2016 do 31.10.2016 bolo zistených 38 nových ochorení na vírusovú hepatitídu A (VHA) u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 35,90/100 000). V porovnaní s mesiacom september 2016, došlo k významnému poklesu počtu ochorení – pokles o 20 ochorení, t.j. o 34,5%. Z hľadiska výskytu sa […]

Čítajte viac →

Súčasný stav vo vývoji epidemického výskytu VHA v okrese Trebišov a prijímaných protiepidemických opatreniach

Aktualizácia k 18.10.2016 V období od 01.10.2016 do 17.10.2016 bolo na RÚVZ hlásených 24 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 22,67/100 000). Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v obciach v blízkosti mesta Sečovce, kde RÚVZ so sídlom Trebišove dňa 9.9.2016 nariadil zákaz hromadných podujatí na […]

Čítajte viac →

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (žltačky typu A) v okrese Trebišov

Aktualizácia k 30.9.2016 V období od 01.09.2016 do 29.09.2016 bolo na RÚVZ hlásených 58 nových ochorení u obyvateľov okresu Trebišov (chorobnosť 54,43/100 000). Oproti mesiacu august 2016 došlo k nárastu ochorení o 11 prípadov. Z hľadiska výskytu sa jedná o lokálne rodinné epidémie. Aktuálne hlásené ochorenia sa vyskytujú predovšetkým v […]

Čítajte viac →