056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Analýza výskytu COVID-19

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov
s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 2.10.2020

Rozhodnutím Pandemickej komisie SR je počnúc dňom 25.09.2020 okres Trebišov vyhodnotený ako okres so zvýšeným rizikom prenosu ochorení COVID-19. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v rozsahu oranžovej farby semaforu. RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia.

V prvej vlne bola epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na COVID-19 u obyvateľov s trvalým bydliskom v okrese Trebišov veľmi dobrá, s miernym nárastom v mesiaci september až do 38.kalendárneho týždňa, kedy presiahol počet novohlásených ochorení za 14 dní hodnotu 25 na 100 000 obyvateľov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID_19 ku dňu 02.10.2020 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb: 3 664
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia spolu: 130

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 123
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:
 • (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19 : spolu 8 (aktuálne 6)
 • Počet vyzdravených osôb : 31
 • Počet osôb v liečbe: 99
 • Počet úmrtí: 0
 • Výskyt ochorenia v marginalizovaných komunitách : 0
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom: 0

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov:

 • 64 žienvo veku : 5, 2x 6, 16, 17, 20, 2×21, 2x 23, 25, 3×26, 2×27, 2×28, 3×29, 2×30, 2×31, 32, 2×33, 35, 4×36, 37, 3×42, 3×43, 2×46, 2×48, 3×51, 52, 2×53, 55, 2×57, 3×58, 61, 62, 63, 64, 69, 72, 75, 78 a 81 rokov
 • 66 mužovvo veku : 1, 7, 12, 13, 15, 2×16, 18, 20, 2×22, 2×24, 2×25, 27, 28, 4×29, 3×32, 2×34, 35, 4×36, 37, 38, 40, 2×41, 42, 4×43, 2×46, 2×48, 50, 51, 53, 55, 2×56, 2×57,2×58, 59, 5×60, 61, 62, 63, 64, 2×67 a 69 rokov

V 40. kalendárnom týždni (28.9.2020 – 01.10.2020) evidujeme 47 laboratórne potvrdených prípadov, z toho 19 mužov a 28 žien.

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom (28 prípadov) t.j. rodinné kontakty a kontakty zo spoločenského podujatia (svadby, rodinné oslavy, ktoré sa konali do 01.10.2020). Ostatné prípady: 2x ÚPZC Sečovce, 1x s trvalým pobytom v okrese Trebišov, prechodný v Bratislave, kde sa aj zdržiava, 2x importovaná nákaza (Maďarsko, Česko), kontakty na pracovisku, ojedinele sporadický výskyt.
Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení).

V 40.kalendárnom týždni (28.09. – 20.10.2020) bolo v okrese Trebišov prerušené vyučovanie z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 7 výchovno-vzdelávacich zariadeniach: 2 materské školy – jedna celá MŠ (ochorenie COVID-19 u zamestnanca MŠ), 2 základné školy – jedna ZŠ má dištančné vyučovanie počas trvania nariadenej domácej izolácie osobám v úzkom kontakte (v jednej ZŠ pozitívny test u 2 zamestnancov), 2 stredné školy (ochorenie COVID-19 v obidvoch u 1 študenta, prerušené vyučovanie len v triedach, ktoré navštevovali žiaci s pozitívnym výsledkom), 1 základná umelecká škola (ochorenie u 1 žiačky).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nepretržite bezodkladne zabezpečuje epidemiologické vyšetrovanie všetkých laboratórne potvrdených prípadov ochorení, nariaďuje príslušné karanténne opatrenia, vrátane kontaktov. Naďalej zabezpečuje objednávanie osôb na laboratórne vyšetrenie, ktoré sa vrátili na územie SR v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZSR.

V okrese Trebišov sú zriadené rozhodnutím dve mobilné odberové miesta na zabezpečenie odberov biologického materiálu na vyšetrenie RT PCR u indikovaných osôb.