AKTUALIZOVANÉ: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV (prvá aktualizdcia)