KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

RÚVZ so sídlom v Trebišove zabezpečuje poskytovanie konzultácií v súvislosti s ochorením COVID-19:

1.. na emailovej adrese : tv.epid@uvzsr.sk
2.. na telefonickej linke :
v služobnej dobe 7.30–15.00 hod: 056/6724 993, 056/6681274,  for English speakers – 056/3813 231
v mimopracovnom čase : 0918 680 305, 0915 577 356

OE/791/86973/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

OLP/2777/2020: Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

OLP/2778/2020: Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a „pohotovostných lekární

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu – otvorenie veterinárnych ambulancií a „pohotovostných lekární

OLP/2775/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb

OLP/2733/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu.

OLP/2732/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti.

OLP/2731/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia

10 odporúčaní pri COVID-19.

10 odporúčaní pri COVID-19COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Osoby s vyšším rizikom ochorenia Pomoc sebe a druhým

OE/791/86125/2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

OLP/2640/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4098:covid-19-vlada-sr-prijala-na-mimoriadnom-zasadnuti-alie-doleite-opatrenia&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

OLP/2595/2020: Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia (pdf)

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease according to § 12 sec. 2 letter b) and f) and § 48 sec. 4 letter l) of the Act No. 355/2007 Coll. on protection, promotion and development of public health and on change and amendment to some acts in wording of later regulations

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Tretia aktualizácia: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (tretia aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus):

ÚVZSR Bratislava:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Informácia po zasadnutí Krízového štábu v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4062:informacia-po-zasadnuti-krizoveho-tabu-vnsuvislosti-snpotvrdenym-pripadom-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Druhá aktualizácia: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia)

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

koronavirus_odporucania

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4052:uvz-sr-odporuania-pre-udi-prichadzajucich-znoblasti-vyskytu-ochorenia-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Odporúčanie ÚVZ SR v súvislosti s výskytom koronavírusu v Taliansku:

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4049:odporuanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-vnsuvislosti-snvyskytom-koronavirusu-vntaliansku&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Slovensko je na COVID-19 pripravené

ÚVZSR Bratislava: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4046:slovensko-je-na-covid-19-novy-koronavirus-pripravene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Rezort zdravotníctva posilňuje v súvislosti s novým koronavírusom telefonické linky

Sto telefonátov denne na jednej telefonickej linke a približne rovnaký počet e-mailov do emailovej schránky v súvislosti s novým koronavírusom. Rezort zdravotníctva pristupuje k otázkam občanov zodpovedne a prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR rozširuje činnosť call centra na všetkých osem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Telefonické linky majú nepretržitú prevádzku.

K aktuálne platným kontaktom pre verejnosť zriadených na Úrade verejného zdravotníctva SR a Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, pribudnú od 3. februára 2020 telefonické linky na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Odborníci poskytujú verejnosti informácie k aktuálnej situácii vo výskyte nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil. Aktualizované informácie k uvedenej téme zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich webových stránkach ako aj sociálnych sieťach.

7.2.2020 ÚVZ SR: Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCoV

6.2.2020 AKTUALIZÁCIA: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV (prvá aktualizdcia)

23.1.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

KoronavirusKoronavírus
Naši odborní pracovníci zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou.

Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153