OLP/4204/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – jasle, škôlky, školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – jasle, škôlky, školy