OLP/4203/2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa