Svetový deň proti rakovine – World Cancer Day

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. Február za Svetový deň proti rakovine a pripomína sa od roku 2002. Tento deň sa v rokoch 2016 – 2018 nesie v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ We can. I can. V tento deň sa spájajú milióny ľudí, organizácie a vlády mnohých krajín po celom svete, aby pomohli v boji proti celosvetovej epidémií, proti rakovine. Rakovina ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine. V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.
• Rakovina sa zaraďuje medzi hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti na celom svete s približne 14 miliónov nových prípadov a 8.200.000 rakovinových úmrtí v roku 2012. Väčšina týchto úmrtí je zapríčinená nevedomosťou, ľahostajnosťou alebo strachom.
• Očakáva sa, že počet nových prípadov vzrastie cca o 70% v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.
• U mužov bola najčastejšie diagnostikovaná rakovina v roku 2012 na pľúcach, prostate, konečníku, žalúdku a na pečeni.
• U žien je najčastejšie diagnostikovaná rakovina na prsníku, konečníku, pľúcach, na krčku maternice a na žalúdku.
• Asi 30% úmrtí na rakovinu je spôsobených nesprávnym, rizikovým životným štýlom: ide o vysoký index telesnej hmotnosti, nízku spotrebu ovocia a zeleniny, nedostatok fyzickej aktivity, užívanie tabaku a užívanie alkoholu.
• Užívanie tabaku je najdôležitejším rizikovým faktorom pre rakovinu, spôsobuje viac než 20% celosvetových úmrtí na rakovinu, a asi 70% svetových úmrtí pripadá práve na rakovinu pľúc.
• Rakovinotvorné vírusové infekcie (HBV/HCV, HPV), sú zodpovedné za až 20% všetkých úmrtí na rakovinu v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
• Viac ako 60% z celkového počtu nových ročných prípadov sveta, sa vyskytuje v Afrike, Ázii, v Strednej a Južnej Amerike. Tieto oblasti tvoria 70% svetových úmrtí na rakovinu.
• Očakáva sa, že počet prípadov rakoviny sa zvýši zo 14 miliónov v roku 2012 na 22 miliónov v nasledujúcich dvoch dekádach.
Veľkým problémom pri vzniku rakoviny je nevedomosť, preto jedným z hlavných cieľov tohto dňa je zvyšovať povedomie o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a o tom, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje zdravie. Na základe toho realizujeme v okrese Trebišov prednášky a besedy na stredných školách a gymnáziách a rôzne iné zdravotno-výchovné aktivity súvisiace s propagáciou zdravého životného štýlu najmä u detí a mládeže. Mnohým pacientom je rakovina diagnostikovaná až v štádiu, kedy je šanca na vyliečenie minimálna. Ak sa diagnostikuje včas, šanca na vyliečenie je vysoká. Mnohým úmrtiam rakoviny sa dá zabrániť pomocou zdravého životného štýlu.

Zdroj: www.who.sk