FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM – FAS

Fetálny alkoholový syndróm – FAS je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.
9. september medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme
Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich. Neexistuje bezpečná hranica alkoholu a nie je známe žiadne množstvo alkoholu, ktoré by bolo počas tehotenstva považované za bezpečné.
Na Slovensku sa narodí ročne asi 250 detí s diagnózou FAS.
Viac ako 30% žien počas gravidity pije alkoholické nápoje.

Alkohol prechádza do plodu placentou a krvou, koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká ako u matky, po 2 – 3 hodinách je koncentrácia alkoholu u plodu dokonca vyššia ako u matky.

Plod nedokáže odbúravať alkohol a vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín. Alkohol môže vyvolať potrat, poškodiť vývoj orgánov plodu, prípadne spomaliť rast plodu.

U novorodencov pozorujeme poškodenie funkcie CNS ako sú mentálna retardácia, spomalenie vývoja, poruchy, učenia a sústredenia, nižšie IQ, poruchy intelektu a pod. a viditeľné telesné zmeny napr. malá hlava, úzke očné štrbiny, nos tvaru zástrčky, rázštep pery a podnebia, poškodenie zraku a sluchu, vrodené srdcové chyby, problémy so svalovým tonusom, obmedzenie pohyblivosti kĺbov a iné.

Medzi hlavné rizikové faktory vzniku FAS zaraďujeme: neplánované tehotenstvo, neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase, nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu, nízky vek matky a nízky sociálno-ekonomický status.

Accessibility
Close
Font Resize
A- A+
Close