056/6724885 ruvztv@uvzsr.sk

Epidemiológia

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže

Viac informácií

Hygiena výživy

Viac informácií

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

Viac informácií

Hygiena životného prostredia a zdravia

Viac informácií

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

Zmena činnosti call centier RÚVZ so sídlom v Trebišove zabezpečuje poskytovanie konzultácií v súvislosti s ochorením COVID-19 od 28.5.2020...

Analýza výskytu COVID-19

Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 18.09.2020  Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 u obyvateľa...

REGISTRÁCIA PRI PRÍCHODE Z RIZIKOVEJ KRAJINY

Pre osoby, ktoré prichádzajú na Slovensko z niektorej z rizikových krajín (s ohľadom na epidemický výskyt ochorení na COVID-19)...

Odborná spôsobilosť

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých...

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia v čase druhej vlny ochorenia COVID-19 – majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb […]

Čítajte viac →

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Na kratšie nevyhnutné cesty do zahraničia odporúčame dopravu osobným autom.Rovnako odporúčame zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, […]

Čítajte viac →